คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักศึกษาแมสคอม ร่วมกิจกรรม Workshop ค้นหาอาชีพตามความถนัด เตรียมพร้อมทักษะนอกห้องเรียน

อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 40 คน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์แนะนำ 5 อาชีพที่ขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีวิธีการปรับตัวกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน พร้อมทำกิจกรรม Workshop กับนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารักษ์ จัทรประสิทธิ์ ทดลองค้นหาอาชีพตามความถนัด โดยใช้เทคนิคแนวคิดในกระบวนการออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท ปลาวาฬอวกาศ จำกัด และผู้ดูแล Facebook Page: โตมายังไง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

     สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=R9taf7GWjss

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นักศึกษาแมสคอม ร่วมกิจกรรม Workshop ค้นหาอาชีพตามความถนัด เตรียมพร้อมทักษะนอกห้องเรียน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.