คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดคลิป “We Are Thai บ้านเรามีอะไรดี”

นายปุณณพัฒน์ กิ่งสุภา และนายกีรติ กิตินันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “We Are Thai บ้านเรามีอะไรดี” โดยได้รับเกียรติรับมอบรางวัลจาก ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (จ.ปัตตานี) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “We Are Thai บ้านเรามีอะไรดี” จัดขึ้นโดย ครูหมวกแดงปันยิ้ม ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (จ.ปัตตานี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกท่าน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ในการเป็นนักผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ (Content Creator) ประเภทคลิปวีดิโอและการตัดต่อเพื่อเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ ได้มองเห็นคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียงในการแสดงออกถึงแนวคิดตนเอง ผ่านสื่อที่ได้ผลิตและสร้างสรรค์ในท้องถิ่นของตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ขยายการรับรู้ในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนคนไทย โดยได้รับเกียรติรับมอบรางวัลจาก พลตรีชาคริต อุจะรัตน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และ พันโทพฤกษชาติ พูลพัฒนโยธิน ผู้บังคับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์

สามารถรับชมคลิปวีดิโอที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://vt.tiktok.com/ZSF6wyBGA/

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดคลิป “We Are Thai บ้านเรามีอะไรดี”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.