คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักวิชาชีพพบนักศึกษาแมสคอม รับชมการพรีเซ็นต์ผลงานผ่าน Live แบบเรียลไทม์ พร้อมแนะแนวทางพัฒนาผลงานการออกแบบและการผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารการตลาดจากโจทย์กรณีศึกษาจริง

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนในกระบวนวิชา 851353 เข้าร่วมนำเสนอผลงานกลยุทธ์การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด (Media Design and Production Strategies for Marketing Communication) จากโจทย์กรณีศึกษาจริง “ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรมะขามป้อม ยูอีคอฟ” โดย บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง MCB 2301 และ MCB 1304 คณะการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมการเรียนรู้ : นักวิชาชีพพบนักศึกษา” ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ทำงานและมีประสบการณ์ในด้านวางแผนกลยุทธ์การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดระดับมืออาชีพ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลานแก่นักศึกษา จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณณัฐา ฟูตระกูล ตำแหน่ง Founder and Strategic Business Director at nCube and partners
2. คุณคิดถึงเสมอ ทองแดง ตำแหน่ง Producer at Youngsanti
3. คุณฉัตรสุดา คงพินิจบรรจง ตำแหน่ง Director for Online Films and TV Commercials
4. คุณอานนท์ กันทะวัง ตำแหน่ง Creative Director at GreyNJ United

พิเศษ! ครั้งนี้โครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนองานแบบ Hybrid โดยถ่ายทอดสด (Live) จากในห้องปฏิบัติการ MCB 1304 อาคารบริหาร มายังห้องสโลบ MCB 2301 อาคารเรียนรวม พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มของกระบวนวิชา เพื่อให้คณะผู้บริหารและทีมงาน นำโดยนายจักรัตน์ บุญวรพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นายจตุรภุช บุญมาเลิศ นางสาวนิชาพัฒน์ พิพัฒน์วัฒนารมย์ และนางสาวนิธิกาญจน์ ชัยณรงค์ ได้รับชมแบบเรียลไทม์ นับเป็นอีกหนึ่งมิติในการผสานสื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคณะการสื่อสารมวลชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสู่ยุค Next Normal

นอกจากนี้ การจัดโครงการดังกล่าวคณาจารย์ยังได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันจากประสบการณ์ของนักวิชาชีพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชนกับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นักวิชาชีพพบนักศึกษาแมสคอม รับชมการพรีเซ็นต์ผลงานผ่าน Live แบบเรียลไทม์ พร้อมแนะแนวทางพัฒนาผลงานการออกแบบและการผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารการตลาดจากโจทย์กรณีศึกษาจริง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.