คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นศ.แมสคอม Pitching นำเสนอรูปแบบรายการวิทยุออนไลน์ ได้ศิษย์เก่าทำงานในบริษัทผลิตรายการวิทยุชื่อดังร่วมให้คำแนะนำ

            วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กระบวนวิชา 851331 การผลิตสื่อบันเทิง 1 โดยมี อ.ดร.จิรเวทย์ รักชาติ อ.ดร.ศิวพร สุกฤตานน์ อ.ปริญญ์ กฤษตสุนทร และอ.ปฎิภาณ สุธีรภิญโญ เป็นผู้สอน ได้จัดกิจกรรม “Pitching Day” ให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดและรูปแบบรายการวิทยุออนไลน์ต่อ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และทีมเจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมทั้งขยายผลสู่การนำรูปแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับสถานที่ท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุทธิภัทร ธีรวัฒนสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง MCB2405 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

            นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณธีรพงศ์ วิศวนาวิน Co-Producer และคุณจิรเมธ วงศ์ใหญ่ บริษัท เอไทม์ มีเดีย จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 กลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป            

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นศ.แมสคอม Pitching นำเสนอรูปแบบรายการวิทยุออนไลน์ ได้ศิษย์เก่าทำงานในบริษัทผลิตรายการวิทยุชื่อดังร่วมให้คำแนะนำ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.