คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นศ.แมสคอม มช. เข้าพบกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนหาแนวทางการจัดโครงการการสื่อสารวัฒธรรมอินเดีย “Indian on Screen”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์ประจำกระบวนวิชา 851407 การสื่อสารเพื่อเสริมพลังสังคม (Communication for Social Empowerment) นำนักศึกษาในกระบวนวิชา เข้าพบ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้แทนทายาทผู้สร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ เพื่อวางแผนและหาแนวทางการจัดโครงการ “Indian on Screen” การสื่อสารวัฒธรรมอินเดีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

“Indian on Screen” กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดฉายภาพยนตร์อินเดีย การแสดงวัฒนธรรมอินเดีย การแต่งกายแบบอินเดีย และการรับประทานอาหารอินเดีย โดยมี ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นศ.แมสคอม มช. เข้าพบกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนหาแนวทางการจัดโครงการการสื่อสารวัฒธรรมอินเดีย “Indian on Screen”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.