คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นศ.แมสคอม มช. ร่วมงาน “The Rotate Festival” เทศกาลหมุนเวียนชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง

นักศึกษากระบวนวิชา 851407 การสื่อสารเพื่อเสริมพลังทางสังคม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเปิดตัว “The Rotate Festival” พื้นที่สื่อเพื่อเผยแพร่วิถีอัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ รวมถึงการเฉลิมฉลอง “หนี่ซอโข่” ปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ณ ลานกว้าง Get Farmily-เกษตรกรในสวนเพื่อน จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้าได้มีการเรียกขวัญผูกข้อมือ กินข้าว กับผลิตจากไร่หมุนเวียน พร้อมฟังเรื่องราวของชาวปกาเกอะญอ โดยเหล่านักปราชญ์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีใหม่

ซึ่งหลังจากนั้นในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเย็นมีการถ่ายทอดการทำงานและองค์ความรู้ผ่าน 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้

 1. “ครัวกะเหรี่ยง” ลิ้มรสอาหารโดยฝีมือชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ จากวันถุดิบไร่หมุนเวียน
 2. “The Rotate Market” ตลาดแบรนด์ชุมชนและผลผลิตไร่หมุนเวียน
 3. Work Shop จากภูมิปัญญาชุมชนปกาเกอะญอ คือ ปักลูกเดือย มัดย้อมสีธรรมชาติ และ Eco Print
 4. นิทรรศการวิถีหมุนเวียน-แลกเปลี่ยน (The Rotate x Hear & Found)
 5. “Karen Fermentation Station” องค์ความรู้และเครื่องหมักของชุมชนปกาเกอะญอ อาทิเช่น น้ำนัวจากวัตถุดิบตามฤดูกาล หมักปลาร้าสไตล์กะเหรี่ยง
 6. Mini Concert จากศิลปิน “ปกาเกอะญอ”
 7. พาตี่เอ้กับวงขยะลอแอะ
 8. ประหยัด เสือชูชีพ
 9. พาตี่ทองดี ตุ๊โพ
 10. ศักดิ์เกอญอแบนด์
 11. น้ำอัญชลี
 12. ชิ สุวิชาญ และคือวา
 13. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปิดตัว “The Rotate”  ร่วมกับ Content Creator ในชุมชน

ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนได้เข้าไปเรียนรู้และกระจายข้อมูลอัตลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองให้ได้แสดงศักยภาพและเล่าเรื่องราวของไรหมุนเวียนผ่านรายวิชา การสื่อสารเพื่อเสริมพลังทางสังคม ซึ่งการเปิดตัวงาน The Rotate ไม่ได้มีครั้งเดียวแต่จะมีอีกเพื่อการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน เพจ: Rotate https://www.facebook.com/profile.php?id=100066230816257

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นศ.แมสคอม มช. ร่วมงาน “The Rotate Festival” เทศกาลหมุนเวียนชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.