คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024

ตามหนังสือที่ อว 0202.3/ว4033 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 ของมูลนิธิ The Matsumae International Foundation (MIF) จำนวน 10 ทุน ระยะเวลารับทุน 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน 2567 – มีนาคม 2568) ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ application@mif-japan.org ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

หมายเหตุ :

1. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม และการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มูลนิธิฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น (arrival fund) บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ (ไทย-ญี่ปุ่น) ประกันการเดินทางระหว่างประเทศและการทัศนศึกษาในญี่ปุ่น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.