คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023 ของสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO- Fellowship Programme ซึ่งมีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ตามเวลาของประเทศเบลเยียม) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.asemduo.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ international@ares-ac.be

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.