คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) การสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านการตลาดทุนในระดับปริญญาเอก (กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านตลาดทุนในระดับปริญญาเอก (ตามหัวข้อที่ CMDF กำหนด: ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจตลาดทุน) ในวงเงิน 50,000.-บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2566-2570 โดยเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmri.or.th หรือ Line Official: @CMDF หรือ email: CMRIconnect@cmdf.or.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) การสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านการตลาดทุนในระดับปริญญาเอก (กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.