คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023-24

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ได้แจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023-24 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น และขยายกิจกรรมของ Japan ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

                   1. Partnership, Networking and Integrated Approach

                   2. Energy and Environment Joint Laboratory

                   3. Biodiversity Joint Laboratory

                   4. Disaster Prevention and Risk Reduction Joint Laboratory

โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 500,000 เยน (ประมาณ 120,000 บาท) และมีกำหนดปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://mhesi.e-office.cloud/d/c7cce6c2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023-24

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.