คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “สร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา”

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “สร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา” โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 2,500,000.- บาท (ราคากลาง 2,445,000.- บาท) โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “สร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.