คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณและราคากลาง 3,081,100.-บาท โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.