คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Taiwan ICDF Scholarship 2022 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

          สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Taiwan ICDF Scholarship 2022 เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ระดับ ป.โท 22 หลักสูตร (สนับสนุนทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) และระดับ ป.เอก 3 หลักสูตร (สนับสนุนทุนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา)

         ทั้งนี้ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าเอกสารประกอบการเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับระดับ ป.โท เดือนละ 15,000 NTD หรือประมาณ 17,381 บาท/ ระดับ ป.เอก เดือนละ 17,000 NTD หรือประมาณ 19,698 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 ก.พ. 2565) 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/2791.html และติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Taiwan ICDF Scholarship 2022 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.