คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี พ.ศ.2567

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี พ.ศ.2567 ภายใต้แนวคิด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย และได้อัตลักษณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 1) การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว 2) การดำเนินงานด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 3) การเสริมประสิทธิภาพด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 4) การรักษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Link และส่งโครงการไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 เมษายน 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี พ.ศ.2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.