คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ต้อนรับ Asian Youth Theatre Festival เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  ณ ห้องฝึกซ้อมศิลปะการแสดง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์วีรภัทร บุญมา อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับผู้ดูและนักศึกษาจากโครงการ Asian Youth Theatre Festival  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านศิลปะการแสดงของคณะการสื่อสารมวลชน เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาด้านการละครและการแสดง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้  โดยอาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

——————————————————–

On June 20, 2022 – a visiting group of Asian Youth Theatre Festival was welcomed at the Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University during their Asian Youth Theatre Festival Residency program – UNITING ASIA 2022.

Weerabhat Boonma, a lecturer in the faculty of Mass Communication, CMU welcomed and gave an orientation about the faculty’s general relevant backgrounds and useful information. The performance by the Chiang Mai University drama club was shown for the visiting group. The participants also shared experiences in organizing drama and acting curriculums in their countries.

สื่อสาร สร้างสรรค์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ต้อนรับ Asian Youth Theatre Festival เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะการสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.