คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ต้อนรับม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อและแลกเปลี่ยนความเห็นร่างหลักสูตรป.โท-เอก

24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาการสื่อสารมวลชน และอาจารย์สุลิตา ทิพยศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ Mass Comm CMU Learning Space อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

ในโอกาสนี้ คณบดีได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “New Media Transformation” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าสำนักวิชาฯ และคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับร่างหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มวางแผนที่จะเปิดหลักสูตรในอนาคต ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ศึกษากระบวนการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ต้อนรับม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อและแลกเปลี่ยนความเห็นร่างหลักสูตรป.โท-เอก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.