คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ต้อนรับผู้บริหาร มช. พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน นำทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสพบปะผู้บริหารส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ต้อนรับผู้บริหาร มช. พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.