คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาโทจาก Guangdong University of Foreign Studies

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาโท จำนวน 1 คน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of Journalism and Communication, Guangdong University of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาและดำเนินงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์คุณวุติ บุญฤกษ์และอาจารย์อภิภู กิติกำธร ร่วมกันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการทำงานวิจัยของนักศึกษา
.
On September 5, 2023, Assistant Professor Dr. Pimonpan Chainan, Associate Dean for Research and International Relations welcome a master’s degree exchange student under the memorandum of cooperation between the Faculty of Mass Communication Chiang Mai University and School of Journalism and Communication, Guangdong University of Foreign Studies,China. The students will be studying and conducting research in Chiang Mai for a period of 4 months. Additionally, Ajarn Kunnawut Boonreak and Ajarn Abhibhu Kitikamdhorn will be served as advisors to supervise the student’s research work.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาโทจาก Guangdong University of Foreign Studies

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.