คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Phone: +66 5394 2705-6
Fax: +66 5394 2704

Map : https://goo.gl/maps/3zUZ3WkKwJosJRYi6