คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1. ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

https://cmu.to/Jxxgp

2. ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

https://cmu.to/EUutt

3. ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (รูปแบบออนไลน์)

https://cmu.to/ldCIc

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.