คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

1. ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566

2. ตารางสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.