คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1. ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

2. ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตามเอกสาร ดังแนบ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.