คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

– ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://cmu.to/cjMEG

– ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://cmu.to/6XZkW

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.