คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. ตารางคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://cmu.to/pbelS

2. ตารางคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://cmu.to/QIeMw

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.