คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติ >> TCI: https://tci-thailand.org/list%20journal.php

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ >> SCOPUS: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.