คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2567)

TitleAuthor(s)JournalPublication DateDatabaseLink
1. การสร้างแพลตฟอร์มความรู้ที่เอื้ออำนวยเพื่อยกระดับสู่การวิจัยระดับแถวหน้าในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในประเทศไทยพิมลพรรณ ไชยนันท์, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยาวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนาคม 2567ACI, TCI1https://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/article/view/267838
Update: 17 Apr 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2567)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.