คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
10.สรุ...
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทีมงานจัด Workshop พร้อมอุปกรณ์ในการเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือองค์กรวิชาชีพสื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก
8.ประก...
แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต
      ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตามประ...
แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานห้องปฏิบัติการเสียง
      ...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทีมงานจัด Workshop พร้อมอุปกรณ์ในการเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหรือองค์กรวิชาชีพสื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกตราสัญลักษณ์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกและสื่อประชาสัมพันธ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 36 ชุด ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์โครงการการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนด้านระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (Smart Emergency Care Service Integration SECSI) ระยะที่ ๓ จำนวน ๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อ โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านนักศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ประจำงบประมาณ ๒๕๖๖ ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.