คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมวันที่ 2 KM “การเขียนหนังสือราชการ”
สำนักง...
สื่อสารฯ มช. Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากร จัดกิจกรรม KM การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
หน่วยบ...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)
ด้วยคณ...
(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58
มหาวิท...
(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development
ตามหนั...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Generator และ Fire Pump พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่ระบบลิฟต์โดยสาร ประจำคณะการสื่อสารมวลชน ยี่ห้อ Hitachi จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.