คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

           ในปี 2565 คณะการสื่อสารมวลชนมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ จึงได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 แบบเรียบง่ายและอบอุ่น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.