คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

           ในปี 2565 คณะการสื่อสารมวลชนมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ จึงได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 แบบเรียบง่ายและอบอุ่น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Mass Comm CMU 3 1
Mass Comm CMU 9 1
Mass Comm CMU 10 3
Mass Comm CMU 15 1
Mass Comm CMU 19 2
Mass Comm CMU 37 1
Mass Comm CMU 46 2
Mass Comm CMU 50
Mass Comm CMU 58 1
Mass Comm CMU 75
Mass Comm CMU 97
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.