คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) เชิญส่งบทความนำเสนองานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศ ครั้งที่ 2

 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ขอนำส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ในรูปแบบ Online Conference (มีค่าลงทะเบียน) 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LV4VeXbvbLys8jspd9KVwJavCSOhjxvC และลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_K_4R80EMkX1-yNUSm5_tGzHYcbaOgIySIX7gCPioqMNLRw/viewform โดยกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) เชิญส่งบทความนำเสนองานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศ ครั้งที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.