คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) เชิญร่วมเสนอผลงาน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเสนอผลงาน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค่าลงทะเบียน 2,200-3,500.-บาท) อันมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ นั้น

สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-200300 ต่อ 341

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) เชิญร่วมเสนอผลงาน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.