คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี (ค่าลงทะเบียน 5,000.-บาท) อันมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ นั้น

สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSMF_0LBMe8igjew008XYyfr6CWj87rHFuoKDMjGai-NJDcw/viewform ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.095-9450805 (รุ่งไพลิน) หรือ 087-5680296 (สมัชญา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 11

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.