คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ GNRU ครั้งที่ 23

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ GNRU ครั้งที่ 23 “5 ทศวรรษ ราชภัฎเชียงราย” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มีค่าลงทะเบียน) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://orasis.crru.ac.th/gds_gnru/index.php/main  กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ GNRU ครั้งที่ 23

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.