คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประชาสัมพันธ์งานประชุมงานวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference)

ตามหนังสือที่ มกค. กสจ. 126/2566 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference) ในหัวข้อ “การพัฒนาประเทศด้วย BCG โมเดลเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” (ค่าลงทะเบียน 2,000-3,000.-บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ผ่าน Cisco Webex

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/conference_7 กำหนดเปิดรับบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประชาสัมพันธ์งานประชุมงานวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.