คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (สสอท.) และสมาคมวิชาชีพ ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.sct.ac.th และส่งบทความ (Full Paper) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.