คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์) เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม, ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งผลงานได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 086-440-2639 (นางสาวนิตยา ต้นสาย/นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ)     

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.