คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  

??Poster-PDF>>https://drive.google.com/file/d/1-U54fXl2Pz2YdmRcLsjJuAMpkeFczOpZ/view?fbclid=IwAR1fF2y3JAO-ZjkjjpNCYRT29v3r4R273NGugyKrrERNhExJIoI74ncfukA 
??เอกสารข้อมูล>>https://drive.google.com/drive/folders/1kuCJ2_2A8T3NLGdIevdYGEF5HNVP0wLe?fbclid=IwAR3UCruXcJUeqJvIvDTeI3SP8v8bOfnw9PVG0zlhtCMVJYkI2jZjZiovtkM 
??แบบฟอร์มนำส่งบทความ>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3pIN0NcrPxjLSn-ZlZjTq0ecYMqKwsZZ4uXZcMGaVoW2pMw/viewform?fbclid=IwAR1-DtCSMrWFjZ5d9LCIVBCakzT2QMnwHN1xWRvcPh8kl7CagciB1Gfryqk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.