คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 (สถาบันการบินพลเรือน)

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ที่ https://proceedings.catc.or.th/proceeding/th/home/ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (บทความภาษาไทย 2,000 บาท/บทความภาษาอังกฤษ 2,500 บาท)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 (สถาบันการบินพลเรือน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.