คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2023 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอมเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ใน 6 กลุ่มเรื่องดังนี้

                 1. การแพทย์และสาธารณสุข

                 2. สังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

                 3. การศึกษา

                 4. ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

                 5. การเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

                 6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-5612445 ต่อ 515 (นิรินทร/อภิญญา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.