คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eau.ac.th กำหนดรับบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.