คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจัทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ค่าลงทะเบียน Early bird 2,500 บาท/อัตราปกติ 3,000 บาท) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th/  กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.