คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ การบูรณาการศาสตร์ทางนิติภายใต้ความท้าทายทางสังคม” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex meetings (ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 1,500 บาท/นักศึกษาปริญญาตรี 500 บาท) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lawconference.tsu.ac.th/  กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.