คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยพายัพ นำส่งหนังสือขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C9Ij9BfN-EGnLCIc8fqdky3QiV-7DDhBpTZgKobytllUMUE2MTNLRTMzWEc0WlhUS1I0UFQ4NDBWSC4u กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.