คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัย ไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร (ค่าลงทะเบียน Oral 2,000 บาท/Poster 2,700 บาท) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krirk.ac.th/krirkconf-2022 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.