คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.