คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 (มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oldweb.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและส?งบทความ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ: 

– ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า 3,200 บาท

– ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 3,200 บาท

– ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 (มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.