คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชาสัมพันธ์ร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 (ค่าลงทะเบียน 2,700-2,900.-บาท) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (ค่าลงทะเบียน 4,500.-บาท) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://spucon.spu.ac.th/ กำหนดเปิดรับ Full Paper ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.