คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำส่งหนังสือ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sdnc.dusit.ac.th/ ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-4239401-6

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.