คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำส่งหนังสือขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ไม่มีค่าลงทะเบียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอบทความด้านจีนศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านจีนศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติต่างๆ ด้านจีนศึกษาระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.bclc-tu.in.th ภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-564-5000 ต่อ 329 (ฐาปนีย์)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.