คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน” โดยการประชุมระดับชาติกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566  ในรูปแบบออนไลน์ และการประชุมระดับนานาชาติกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา (ค่าลงทะเบียน 1,500-2,500.-บาท) 

สามารถลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023/index.php ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-4892968 หรือ 084-1956969

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.