คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำส่งหนังสือขอส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” (ค่าลงทะเบียน 2,500-3,000.-บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.csc.ku.ac.th/  กำหนดเปิดรับบทความภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.